Generalforsamling 2016

  • Posted on: 20 April 2016
  • By: toolehkaffo
Indhold: 

Generalforsamling 2016

I følge vores vedtægter, indkalder vi alle medlemmer og ikke medlemmer til den årlige generalforsamling.
Lørdag den 30. april kl. 17:00 – 20:00
Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, Stuen

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Sekretærens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Planer for det kommende år
6. Valg af suppleanter og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt:
Forslag til drøftelse på GF sendes til care4needy@live.dk eller på skrift til en af bestyrelsesmedlemmer, seneste den 26. april 2015.

Alle suppleanter og revisor er til valg.
Alle betalende medlemmer som ikke har gæld på over et år har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og suppleanter.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Care4needy (Tooleh Kaffo)
CVR. 35708987
Konto AL Bank: 5301 0258176

Mission Statement

Care4needy arbejder for en gambia hvor all kvinder, born, og unge har rettigheder og muligheder til at deltage i udviklingen af deres samfund.

Care4needy arbejder med udsatte børn/unge, kvindes sundhed og udvikling, med fokus på hygiejne. Vi stræber også efter at hjælpe kvinderne med at være selvforsynende og selvstændig. Hjælpe med at udvikle bedre jordbrug og forbedre brug af mad konservering.

Vision:
Vores vision er at arbejde for at fremme sundheden for kvinder og børn og for at de kan få de bedste adgange til sundhed og få bedre mulighed for ernæring.

Værdier:
Er at arbejde for at fremme og udvikle vores forening med sammenhold og respekt.  Vi samarbejder så alle kan trives og bidrage med noget.

care4needy er en uafhængig forening uden politiske eller statslige interesser.

Tak! care4needy team danmark.