• Posted on: 11 April 2019
  • By: toolehkaffo
Indhold: 

Care4needy - Tooleh Kaffo
CVR.: 35708987
Konto: AL Bank: 5301  0258176


I følge vores vedtægter, indkalder vi alle medlemmer og ikke medlemmer til den årlige generalforsamling.

Lørdag den 27. april 2019, kl. 17:00 – 20:00

Gørtlerporten 119
2650 HvidovreDagsorden:


1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Sekretærens beretning
4.    Godkendelse af regnskab
5.    Planer for det kommende år
6.    Valg af suppleanter og revisor
7.    Indkomne forslag
8.    Eventuelt


Forslag til drøftelse på GF sendes til care4needy@live.dk eller på skrift til et af bestyrelsesmedlemmerne, senest den 19.april 2019.


Alle betalende medlemmer som ikke har over et års gæld, har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og suppleanter. Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling Lørdag den 27. april 2019, kl. 17:00 – 20:00