• Posted on: 20 April 2016
  • By: toolehkaffo
Indhold: 

Generalforsamling 2016

I følge vores vedtægter, indkalder vi alle medlemmer og ikke medlemmer til den årlige generalforsamling.
Lørdag den 30. april kl. 17:00 – 20:00
Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, Stuen

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Sekretærens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Planer for det kommende år
6. Valg af suppleanter og revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt:
Forslag til drøftelse på GF sendes til care4needy@live.dk eller på skrift til en af bestyrelsesmedlemmer, seneste den 26. april 2015.

Alle suppleanter og revisor er til valg.
Alle betalende medlemmer som ikke har gæld på over et år har stemmeret og kan stille op til bestyrelsen og suppleanter.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Care4needy (Tooleh Kaffo)
CVR. 35708987
Konto AL Bank: 5301 0258176

Generalforsamling 2016